Botanical name

Pentameris scabra

Family

Poaceae

Synonym (old name)

Pentaschistis papillosa