Botanical name

Microdon dubius

Family

Scrophulariaceae

Common Name

Cat's Tail

Synonym (old name)

Agathelpis dubia