Botanical name

Pentameris ampla

Family

Poaceae

Synonym (old name)

Pentaschistis ampla