Botanical name

Senecio mitophyllus

Family

Asteraceae

Synonym (old name)

Senecio filifolius