Botanical name

Protea longifolia x lepidocarpodendron

Family

Proteaceae