Botanical name

Pentameris pallida

Family

Poaceae

Synonym (old name)

Pentaschistis pallida