Botanical name

Pentameris malouinensis

Family

Poaceae

Synonym (old name)

Pentaschistis malouinensis