Botanical name

Pentameris airoides subsp. airoides

Family

Poaceae

Synonym (old name)

Pentaschistis airoides subsp. airoides