Botanical name

Searsia tomentosa

Family

Anacardiaceae